Hyvälaatuinen asentohuimaus

Hyvälaatuinen asentohuimaus tarkoittaa lyhytkestoista pään asennon muutoksiin liittyvää kiertohuimausta. Tämä huimaus esiintyy tavallisesti 50-vuotiailla ja vanhemmilla, mutta voi nousta ongelmaksi milloin hyvänsä. Oireet voivat olla rajujakin, mutta eivät vakavia.

 

Osa sisäkorvan rakenteista on mukana tasapainojärjestelmässä. Sisäkorvassa on nestetäyteisiä kaarikäytäviä, jotka aistivat kulmakiihtyvyyttä kun päätä liikutetaan. Sisäkorvassa on myös makulaelin, joka aistii lineaarista kiihtyvyyttä.

 

Tasapainojärjestelmä seuraa, pään liikettä tarkkailemalla, kulmakiihtyvyyttä ja lineaarista kiihtyvyyttä kaarikäytävien sisäisten nesteiden liikkeistä aiheutuvista paineen muutoksista. Kaarikäytävien nesteiden liikkeet ja niistä aiheutuvat paineen vaihtelut antavat luotettavaa tietoa pään liikkumisen suunnasta, vauhdista ja kulman muutoksista.

 

Hyvälaatuisessa asentohuimauksessa makulaelimestä irtoaa kiteitä kaarikäytävään. Tällöin kaarikäytävän kulmakiihtyvyyden luotettava aistiminen häiriintyy.

 

Kaarikäytävään eksyneet kiteet aiheuttavat poikkeavaa paineen muutosta, koska ne liikkuvat (päätä liikutettaessa) eri tavalla kuin itse neste aiheuttaen nesteeseen ylimääräisiä ja yllättäviä paineen muutoksia. Nämä muutokset ovat ristiriidassa pään liikkeiden kanssa ja aiheuttavat kaarikäytävän päässä sijaitsevassa cupulassa olevien aistinsolujen värekarvojen kääntymisen todelliseen pään liikkeeseen verrattuna väärällä tavalla. Tämä muutos antaa hermoston tasolla saman väärän tiedon aivoille siitä kuinka päätä olisi käännetty.

 

HOITOMUODOT

 

Asentohoitoliikkeet ovat tavallisin hoito hyvälaatuisessa asentohuimauksessa. Hoidon tarkoituksena on siirtää kaarikäytävään ilmestyneet kiteet takaisin makulaelimeen. Tämä tapahtuu tiettyjen päätä liikuttavien liikesarjojen avulla.

 

Asentohoitoliikkeitä tehtäessä kiteiden liikkuminen (päätä liikutettaessa) aistitaan usein lisääntyneenä huimauksena siirryttäessä yhdestä pään asennosta seuraavaan. Tällöin tiedämme, että kiteet ovat matkalla oikeaan suuntaan edellyttäen, että pään asentojen muutokset ovat oikein suoritettuja oikeassa järjestyksessä.

 

Asentohoitoliikkeiden opettaminen tapahtuu korvalääkärin tai muun asiaan perehtyneen terveysalan ammattilaisen toimesta. Korvalääkäri selvittää kummassa korvassa, ja missä korvan kaarikäytävistä kiteet sijaitsevat. Kyseessä olevan korvan ja kaarikäytävän varmistuminen määrittää millainen liikehoito aloitetaan.

 

Liikehoidoista saatava apu joskus vaihtelee, koska kiteiden koostumuskin saattaa vaihdella. Painavammat kiteet liikkuvat helpommin kaarikäytävässä.

 

Tasapaino ei ole syntymälahja vaan olemme sen oppineet harjoituksen myötä. Tätä taitoa on pidettävä jatkuvasti yllä mm. liikunnalla. Pieni päivittäinen pyörähtelykin on hyödyllistä. Esim. tanssiminen tai luistelu antaa jo suuren hyödyn.

 

Kun tasapaino heikkenee poikkeavan kaarikäytävä-toiminnan osalta, on tasapainojärjestelmään kuuluvien muiden osien toimintaa syytä tehostaa, jotta tasapainojärjestelmä kokonaisuutena pysyisi toimintakykyisellä tasolla.

Toimiva niska ja kehon yleinen asentotunto ovat tärkeässä roolissa kun aivot ohjaavat vartalon liikkeitä. Monipuoliset liikuntalajit, voimistelu, venyttely, jooga yms. parantavat herkkyyttä asentotunnolle ja niskan hyvälle toiminnalle.

Jaa...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone