Mikä on induktiosilmukka?

Induktiosilmukka on kuulokojetta käyttävän lisäapuväline, joka siirtää äänen silmukassa syntyvän magneettikentän välityksellä langattomasti suoraan kuulolaitteen puhelinkelaan, ja sitä voidaan kuunnella kuulokojeen T-ohjelmalla.

Induktiosilmukka on liitetty äänentoistojärjestelmään. Induktiosilmukka voi olla asennettuna yksityiskotiin tai julkiseen sisätilaan. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi mikrofoniin puhutun äänen siirtymiseen silmukan kautta kuulokojeelle.

Mikrofoni muuttaa puhujan äänen sähkövärähtelyksi. Tämä ihmisäänen kuultavissa olevilla taajuuksilla vaihteleva sähkövärähtely vahvistetaan induktiosilmukan vahvistimessa ja johdetaan itse induktiosilmukkaan.

Sitten tämä induktiosilmukassa kulkeva äänitaajuinen sähkövirta aiheuttaa (esim. kuulokojeen käyttäjän olohuoneessa kiertävän) silmukan johtimen ympärille sähkömagneettisen kentän, joka myös vaihtelee äänen taajuuden mukaan.

Kun kuulokojeen käyttäjä kojeineen on induktiosilmukan vaikutusalueella, eli tuossa sähkömagneettisessa kentässä (ja kuulokojeissa tai kuulokojeeseen liittyvässä tietyssä lisälaitteessa on vastaanottava puhelinkela), niin puhelinkelaan indusoituu silmukasta langattomasti puheen taajuudella vaihteleva jännite.

Tämän indusoituneen jännitteen aiheuttama sähkövirta kuulokojeessa vahvistetaan kuulokojeen vahvistimessa, ja muutetaan takaisin kuultavaksi ääneksi kuulokojeen kuulokkeessa.

Kun magneettikentän yhteys on tasaisen hyvä, ääni siirtyy puhtaasti kuulokojeeseen, eivätkä tilassa olevat taustahälyt puhujan ja kuuntelijan välissä kuulu silmukasta tulevassa signaalissa lainkaan. Induktiosilmukasta indusoituneen äänen voimakkuutta säädetään sopivaksi kuulokojeen äänenvoimakkuus-säätimellä, joka sijaitsee kuulokojeessa tai esim. kaukosäätimessä.

Silmukka voi olla kytkettynä mikrofoni-vahvistin-kaiutin -systeemin lisäksi esim. televisioon, radioon tai esim. kuulon apuvälineeseen. Tavallinen julkinen paikka josta silmukka löytyy, on kirkko. Se voi löytyä myös isoista auditorioista, luentosaleista, konserttisaleista tai tietyistä palvelupisteistä. Myös puhelinyhteys voidaan välittää puhelimesta kuulokojeeseen induktiosilmukan avulla. Induktiosilmukan omaavissa julkisissa tiloissa on silmukka merkitty symbolilla T tai tietyllä korvasymbolilla.

Jaa...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone