Menierikko

Menierikko ja kuulokoje

Kuulon vaihtelu on menierikolla tavallisinta matalien äänien taajuuksilla. Äänteet ja formantit jakaantuvat eri taajuuksille siten, että konsonanttien kuuluvuus painottuu etupäässä korkeille taajuuksille ja vokaalit matalille….