Kuulon suojaus

Muusikko ja kuulo

Muusikon täytyy kuulla erittäin hyvin. Kuulo on hänen tärkeimpiä työvälineitään ja muusikko on myös täysin riippuvainen omasta kuulostaan. Kuulonsa avulla muusikko tietää miten hän soittaa…